Welcome to my Trainz web site.


 LATEST NEWS:  Sept. 29, 2008:   more old village houses added to DLS.


US:

THIS IS A WORK IN PROGRESS, so check back later for updates and new additions. HAVE FUN.
(Depending on your browser setup, and when you were last visiting this page, you may need to use the "refresh" button to see changes.)

These pages are being created in order to present and document the models and routes I have built for Trainz Railroad Simulator.
Most assets have been made to work for TRS2006 as well as 2004, and a few are made specifically for 2006.
Whereever possible, the text is provided in English (US) as well as Danish (DK).

I owe great thanks to the many members of the Trainz community, who willingly offered their help and advice in the forum, to get me started in creating my own little fantasy worlds. I also had great help and inspiration from numerous tutorials and a great many websites, also by fellow Trainzers. My Links-page has links to these tutorials and to a lot of other Trainz web sites with great routes and other information.

All the files you will find here are uploaded to DLS (Trainz Download Station) and available for download there. This Web Site includes additional information, pictures, maps etc. for the routes/models presented. In order to download/use any of the files on this site or DLS, you need to have a registered version of Trainz.

Use the menu on the left to navigate these pages.If you have any questions or comments, you are welcome to contact me on the Auran Forum (my username is jytte), or use the email provided on the menu.

My model- and route files are released free of charge for your own use. You may not redistribute or host my models or routes on any website without my permission.
I accept no responsibility for your use of my files, or for any damage caused by them to your programs (but I fail to see what could happen).


DK:

DETTE ER UNDER STADIG UDVIKLING, så kig ind senere for updateringer og nyheder til siden. GOD FORNØJELSE.
(Afhængig af hvordan du har din browser sat op, og hvornår du sidst besøgte denne side, må du muligvis bruge "refresh" knappen for at se ændringer.)

Disse sider bliver skabt for at præsentere og dokumentere de modeller og ruter jeg har lavet til Trainz Raildoad Simulator.
De fleste filer er lavet så de virker for både TRS2006 og 2004, enkelte er lavet specielt for 2006.
Hvor det var muligt, er teksten i såvel engelsk (US) som dansk (DK).

Jeg skylder megen tak til medlemmerne af Trainz samfundet, som villigt ydede hjælp og råd i forum, så jeg kunne begynde at skabe mine egne små fantasi-verdener. Jeg fandt også stor hjælp og inspiration fra utallige manualer og websider, også fra ligesindede Trainz'er. Min Links-side har links til disse manualer og til en masse andre Trainz websider med gode ruter og anden information.

Alle filer, som du finder her, er uploaded til DLS (Trainz Download Station) og til rådighed for download her. Disse websider inkluderer yderligere information, billeder, kort osv. for de ruter/modeller jeg præsenterer. For at kunne downloade/bruge filerne på DLS eller denne site, er du nødt til at have en registreret version af Trainz.

Brug menuen til venstre til at navigere disse sider. Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig via Auran Forum (username er jytte), eller anvende email adressen på menuen.

Mine modeller og ruter er udgivet gratis for dit eget brug. Det er ikke tilladt at videreudgive eller "hoste" mine modeller eller ruter på nogen anden webside uden min tilladelse.
Jeg accepterer ingen ansvar for dit brug af mine filer, eller for skade forvoldt af dem til dine programmer (men har svært ved at forstille mig at noget kan ske overhovedet).