ROUTES

PREVIEW:

US:
I am presently working on a fictional route from Denmark. This is quite a big project, so there's no telling when it will be finished. Also, the whole project hinges on using my own models (in the way of houses), to make this layout look and feel like Denmark, and I have yet to find a way to import them into Trainz (as mentioned on the Buildings-page).
The base map is the actual map of Denmark, scaled down to a workable size. Landscaping will consist of buildings and scenery that is typical Danish, with as many "real" models as I can create or lay my hands on. For entertainment I plan to add as many industries (again what you'd find in Denmark) as possible. I try to place bridges and tunnels where they are supposed to be (given the limitation of size), and there will be one or more ferries to take trains across the waters.
Below are some pictures from parts of the route that are partially finished.

DK:
Jeg arbejder for tiden på en fiktiv rute fra Danmark. Det er et ret stort projekt, så det er ikke godt at vide hvornår det vil være færdigt. Hele projektet afhænger også af at kunne bruge mine egne modeller (huse altså), for at dette layout kan komme til at se ud / føles som Danmark, og jeg har stadig ikke en mulighed for at overføre mine modeller til Trainz (som omtalt på Buildings-siden).
Hvis du kan læse denne tekst, ved du allerede at jeg bygger på et danmarkskort, bragt ned til en manerlig størrelse. Landskabet vil bestå af bygninger og sceneri typisk for Danmark, med så mange "virkelige" modeller, som jeg kan finde eller kreere. For underholdning planlægges så mange industrier som vel muligt - igen typisk danske. Jeg forsøger at placere broer og tunneller hvor de rent faktisk hører til (begrænset af hvad der nu er plads til), og der vil være een eller flere færger til at transportere togene over vandet.
Herunder er nogle billeder, taget på dele af ruten der er delvis færdige.
dkmap

dk3

US: This is my edition of Møn (one of the many islands of Denmark). There are no trains on Møn in real life, but in this fantasy-world of mine, I can do as I please,
and I needed to take trains to Møn, to enjoy the surroundings here, and to pick up sugar beets for a factory. I do know perfectly well, that sugar beets aren't
harvested at the same time as grain, but I wanted to have everything in here, and couldn't be bothered with petty details like seasons.

DK: Dette er så min udgave af Møn. Ja, jeg ved godt der ikke er tog på Møn i virkeligheden, men i min lille fantasiverden kan jeg jo gøre som det passer mig,
og jeg havde brug for at lægge et spor til Møn, så man har mulighed for at nyde omgivelserne her, og også samle nogle sukkerroer op på vejen.
Jeg ved naturligvis også godt man ikke kan samle roer i høsttiden, men jeg ville have det hele med, og så kan jeg ikke tage hensyn til små detaljer som årstider.

dk2

US: More Møn.

DK: Også Møn.

dk4

US: Sandvig - a small village in the southern part of Zealand. I spent the best part of my childhood there, so this area is going to be as detailed as I have room for.
From the harbour, there's a horse-wagon, taking you on a trip to enjoy the delights of Sandvig and the busy life of harvest.

DK: Sandvig - en lille by på Sydsjælland. Jeg tilbragte en stor del af min barndom der, så dette afsnit bliver så udførligt som jeg kan få plads til.
Her fra havnen er der også mulighed for at tage en tur rundt i hestevogn og beskue Sandvig's herligheder og det travle høstliv.

dk5

US: Detail from Sandvig. Don't laugh, this traincar converted into a summer cottage does in fact exist, or at least it did when I was a kid.

DK: Også fra Sandvig. En togvogn indrettet som sommerhus. Ja, le bare, det eksisterer faktisk i virkeligheden, eller gjorde i al fald da jeg var barn.

dk6

US: More details from Sandvig.

DK: Lidt mere fra Sandvig.

dk7

US: The bridges between Zealand and Møn, with a view to the pick-up-station for the sugar beets.

DK: Broerne (måtte jo ha en ekstra til toget) mellem Sjælland og Møn. Med udsigt til en opsamlingsplads for roer (det er her man læsser).

dk8

US: Detail from Møn.

DK: Lidt detaljer fra Møn.

dk9

US: Amager, a small island just outside the capital, Copenhagen, where the main airport, Kastrup, lies. It is of course much larger in real life, this is what I had room for.

DK: Amager, med Kastrup Lufthavn. Dette var hvad der kunne blive plads til.

dk10

US: The SAS plane is just for looks ...

DK: SAS flyet er kun til pynt ....

dk14

...... but there's a little Cessna waiting to take you on a round trip. It flies round all of Denmark, offering you a view of the entire map from above.

... men der er en lille Cessna, som man kan tage en rundtur i. Det flyver rundt over hele Danmark, så du kan se det sån' lidt fra oven.

dk17

US: One of the many ferries of Denmark. This one is not funktional, just pretty, but there are other ferries taking trains back and forth between Zealand and Jutland.

DK: Færgen fra Rødby til Puttgarden. Denne er ikke funktionel, men der er andre færger der tager togtrafikken fra Sjælland til Jylland.

dk11

US: There are other ships as well. Some just sailing around for ambiance. This steamer, however, will let you take a ride round Zealand and some of the islands.

DK: Der er også forskellige andre skibe, nogle der bare sejler rundt for at give lidt stemning, og denne skude, som du kan tage på en rundfart hele vejen rundt om Sjælland og øerne.

dk18

US: And since this is for Trainz, yes there will of course be lots of trains and interactive insustries.

DK: Og siden dette er for Trainz, vil der naturligvis være masser af tog og interaktive industrier.